niedziela, 10 kwietnia 2022

Matecznik Koziegłówki

 Matecznik – miejsce schronienia lub działania; też: miejsce,

w którym zachowały się jakieś tradycje (słownik języka polskiego PWN).


Do Koziegłówek Franciszek i Jadwiga przeprowadzili się w 1791 r. Dom w Winownie został sprzedany, a w nowej miejscowości zakupili nieco obszerniejszy, bo w drodze, jak już było kolejne dziecko. Tu narodzili się ich synowie, w tym Łukasz – ojciec pradziadka Andrzeja.


3 dziecko/ Łukasz (13.10.1791).

 


4  dziecko / Józef (18.03.1795).
4  dziecko / Antoni (17.06.1797. Pięcioro dzieci to nie jest rodzinny rekord i pod tym względem mój pra – pra – pra – dziadek, ustępuje swoim potomkom. W dalszej opowieści spotkamy przodka z trzynaściorgiem dzieci, a prawie wyrównał rekord mój stryj Stanisław, który urodził się, tak jak mój ojciec w Krasnojarsku na Syberii. Miał on, bowiem 2 dzieci z pierwszego małżeństwa (1 zmarło na Wołyniu na czerwonkę) i 10 w drugim związku. 


Nestor rodu Franciszek zmarł w Koziegłówkach 8.03.1821 r. – miał 66 lat.Wdowa Jadwiga Surma z Ordonów, mieszkała dalej w Koziegłówkach pod numerem 38. Daty jej śmierci nie ustalono.

Nie wiem (tych wątków nie badano) jak potoczyły się losy czworga dzieci nestora Franciszka. Intryguje mnie zwłaszcza los pierworodnego Mikołaja, który powinien, jako najstarszy, przejąć dom i gospodarstwo rodziców. Tak się jednak nie stało. Mikołaj znikł i brak śladów kontaktów z rodziną. A zwłaszcza Łukaszem, który zajął należne mu miejsce.

Córka Helena zapewne, wyszła za mąż, ale brak jej śladów, nic także nie mogę napisać o losach Józefa i Antoniego. Zapewne jest możliwość uzyskania dokumentów, ale nie ukrywam, że cały moje starania były skierowane na poszukiwania śladów bezpośrednich przodków. W tym przypadku dokumentów dotyczących najstarszego syna Łukasza. Nie jest to szczególnie fascynujący życiorys i za wiele z dokumentów nie odczytałem. Niemniej był ojcem niezwykle barwnej postaci, zatem im obu zostanie poświęcona odrębna opowieść.


4.2. Tu Surmów najwięcej


Koziegłówki pierwotnie nosiły nazwę Koziegłowy. Założył ją w 1106 roku – woj. Bolesława Krzywoustego, Drogosław herbu Zerwikaptur. Potem nosiła nazwę Stare Koziegłowy, aby przybrać dzisiejszą nazwę Koziegłówki. W tej wsi oraz miejscowościach przypisanych Parafii Koziegłówki – rodziło się i mieszkało bardzo dużo osób z udokumentowanej rodziny, w tym najważniejsi w linii męskiej przodkowie. Zatem uznałem, że słusznie należy się jej, miano rodzinnego „Matecznika”. Co prawda najwięcej osób noszących moje nazwisko występuje w Brudzowicach, ale nie szukałem tam dowodów na związki rodzinne. 
Natomiast poniżej wymieniam, dowiedzionych członków naszej rodziny urodzonych w Koziegłówkach: 
– Łukasz (syn nestora Franciszka) urodzony 13.10.1791 w Koziegłówkach – bezpośredni przodek (ojciec Andrzeja). 
– Żona Łukasza Antonina urodziła się w 5.01.1801 r. W Koziegłówkach, jako córka Stanisława i Julianny z Berezów.
   Józef (syn nestora Franciszka) urodzony 18.03.1795 w Koziegłówkach. – Antoni (syn nestora Franciszka) urodzony 17.06.1797 w Koziegłówkach.
       Franciszek (syn Łukasza) urodził się 23.09.1820 w Koziegłówkach. 
– Andrzej (syn Łukasza) urodzony 12.11.1822 w Koziegłówkach bezpośredni przodek (ojciec Aleksandra).

       Dzieci Andrzeja:

Katarzyna ur. 7.04.1844 zm. w dzieciństwie, dom nr 51 Koziegłówki.

Antonina ur. 7.06.1845 zmarła w dzieciństwie, dom nr 51 Koziegłówki.

Franciszek ur. 7.10.1847, dom nr 60 Koziegłówki.

Józef ur. 12.11.1849 zmarł w dzieciństwie, dom nr 18 Koziegłówki.

Franciszka ur. 24.02.1851, dom nr 28 Koziegłówki.

Szczepan ur. 21.12.1852, dom nr18 Koziegłówki.

Konstancja ur. 3.03.1854 dom nr 17 Koziegłówki.


Także bezpośredni krewni, w tym dziadek Aleksander urodzili się w parafii Koziegłówki. Stąd, poza osadą Surma to drugie ważne miejsce w historii rodziny i zasługuje na miano matecznika.

ŹRÓDŁA - MAPY - ZDJĘCIA:

Koziegłówki - wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie

myszkowskim, w gminie Koziegłowy. Należała do biskupstwa krakowskiego

w księstwie siewierskim w końcu XVI wieku. W 1106 r. Drogosław herbu

Zerwikaptur miał założyć wieś Koziegłowy. Za panowania księcia polskiego

Kazimierza Sprawiedliwego otrzymał ją Mikołaj herbu Lis – wojewoda krakowski,

który zamek w nich założył. W dokumentach z XV w. spotykamy więc

Stare Koziegłowy i Nowe Koziegłowy. Jan Długosz, pisząc Nowe Koziegłowy

chciał odróżnić Koziegłowy miasto od sąsiedniej wioski, również o tej samej

nazwie, dziś zwanej Koziegłówkami. Parafia Koziegłowy Stare znana była już

w dokumentach z 1325 r. 36 (na początku XIV w. nie płaciła świętopietrza)

Był w niej parafialny kościół murowany z kamienia, wzniesiony ku czci św.

Michała i św. Wojciecha w 1440 przez Mikołaja Koziegłowskiego herbu Lis

– kasztelana sandomierskiego (zmarł w 1437 r.). W 1787 r. wieś liczyła 409

mieszkańców, 53 domy, ale już w 1790 r. – 75 domów, z czego 62 rządowe,

czyli pańszczyźniane i 13 plebańskich. W 1827 roku we wsi było 90 domów,

w których mieszkało 693 mieszkańców, a w 1880 roku 137 domów oraz 952

mieszkańców. Wieś liczyła 1294 mórg obszaru należącego do chłopów

Wikipedia


Stroje Koziegłowskie

Turki z Koziegłówek – strażnicy Grobu Pańskiego – zwyczaj wielkanocny.


Widok na Koziegłówki.

Sanktuarium Koziegłówki

Ołtarz główny-Sanktuarium Koziegłówki. W kościele znajduje się słynny obraz św. Antoniego Padewskiego, poświęcony przez papieża Urbana VIII. Przywiózł go do Koziegłówek dr Mateusz Żaczkowicz w 1635 r. 
Obrazu nie widziałem, bowiem ze względu na epidemię – kościół był zamknięty.
Zabudowa wsi Koziegłówki. Drogi wyjazdowe prowadzą w 4 kierunkach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz