niedziela, 10 kwietnia 2022

3/ Władysław

Trzeci syn Aleksandra rodzi się 1891 roku. W dalszym ciągu chrzest zostaje dokonany bez uczestnictwa ojca.

Ostrężnik akt 44 1891. Działo się w Parafii Potok złoty w 8/12.03.1891 roku, o 16.00 pojawiła się Anna Ujna, akuszerka we wsi Ostrężnik zamieszkała 41 lat, w obecności Jana Jagody 34 lat, a także Jana Lamch 40 lat w Ostrężniku zamieszkałych i okazała nam dziecko płci męskiej, twierdząc, że urodziło się ono we wsi Ostrężnik dnia dzisiejszego o 13.00 z Aleksandra Surmy i jego ślubnej małżonki Wiktorii Jenderki (Jęderki) 33 lata mającej. Dziecku temu przy chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Tomasza Frelka zastępcy proboszcza, dano imię Władysław, a chrzestnymi byli Ludwik Frukacz (mąż Konstancji z Surmów) i Anna Ujna. Akt odczytałem i został przeze mnie tylko podpisany z powodu niepiśmienności świadków. Utrzymujący akta stanu cywilnego ks. Tomasz Frelek.O Władysławie wiadomo tylko, że ożenił się na Syberii, a jego żona Łucja (Łukieria) była rdzenną sybiraczką. Potomstwa się nie dochowali.

Małżeństwo to gospodarzyło w Lisowie, a potem uciekając przed banderowcami – wszyscy znaleźli się w rejonie Cycowa. Najpierw zakwaterowani we wsi Małków potem w Cycowie II po zakończeniu wojny. Mieszkali w jednym domu z rodziną Piotra. Po śmierci męża (ok. 1955-57) Łucja mieszkała tam, aż do śmierci. Zmarła w latach siedemdziesiątych, a ja czasami odwiedzając rodzinę – często nocowałem u Łucji w jej pokoiku. Sprawiała pozory oschłej kobiety, ale ja zapamiętałem stryjenkę jako bardzo opiekuńczą osobę.

ŹRÓDŁA- MAPY- ZDJĘCIA

Władysław (syn Aleksandra) i Łucja Surmowie

Dowód Władysława s. Aleksandra. Syberia 1912.
1916. Krasnojarsk. Potwierdzenie obywatelstwa
Władysława z pieczęcią polskiego Delegata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz