środa, 23 października 2019

11. INNI SURMOWIE

Rozdział będzie uzupełniany w momencie otrzymania kolejnych informacji.


1. Wołyńscy sąsiedzi o nazwisku Surma
Zderzając wspomnienia ojca z książką byłem  przekonany, że mój dziadek Aleksander był powstańcem styczniowym, ale  okazało się, że jego data urodzin to 18.02.1861 r., więc jest to niemożliwe.
Książkę napisał d-ca oddziału partyzanckiego "Maxa" Józef Sobiesiak z którym współpracował mój ojciec jako informator ( zwiadowca).  (Józef Sobiesiak, Ryszard Jegorow – Ziemia płonie, Wyd. MON, Warszawa 1961, 1964) – gdzie autor zamieszcza takie oto wspomnienie: „Niedaleko od naszej kryjówki w Konińsku  mieszkała liczna rodzina Polaków, których niedawno poznałem dzięki Słowikowi. Nazywali się Surmowie. Ludzie ci odznaczali się wielkim patriotyzmem. Stary Surma  był powstańcem z 1863 roku, za co ukazem carskim został zesłany na Sybir. Tam ożenił się i wychował aż pięciu synów. Po odzyskaniu niepodległości Surma wrócił w 1922 roku do Polski. Rząd sanacyjny w dowód wielkich zasług dał mu w Konińsku  aż 83 ha ziemi...
Zgadzało się także imię najstarszego syna Franciszka!

Powyższy tekst próbowałem początkowo dopasować do mojej rodziny, ale nic się nie zgadzało. Ci Surmowie byli po prostu sąsiadami. Moi bliscy mieszkali wtedy w niedalekim Okońsku. Jedyny związek z powyższą historią jest taki, że mój ojciec  był zwiadowcą u autora w/w książki, dowódcy partyzantów Józefa Sobiesiaka pseudonim Max. Jak jako osoba niewidoma mógł służyć za zwiadowcę? – więcej o tym w rozdziale o nim samym.

2. Imiennik mojego dziadka
W dokumentacji sprowadzonej z Archiwum z Łodzi spotykamy  imiennika mojego dziadka - Aleksandra Surmę syna Leona, który w 1909 r. został tymczasowo uwięziony w sieradzkim więzieniu,  a potem przeniesiony  do miasta Białystok, skąd  prawdopodobnie wyruszył na Syberię w kolumnie zesłańców.

Załączam tłumaczenie  pism w tej sprawie, które obrazują jak działał aparat carskiej władzy:
Generalny Gubernator Warszawski
(По I Дълопроизводствy) Do działu I dokumentowania procesu decyzyjnego
17.07.1909
Nr 2770 Warszawa                                                                                                                                   Tajna kopia aresztancka                       Do Naczelnika Ochrony Piotrkowskiej Guberni
                                                              (Piotrków Trybunalski)
W związku z wrogą dla społecznego porządku i spokoju działalnością Aleksandra Surmy syna Leona (vel  Szurmy) uznałem za konieczne wykluczyć wymienionego życia w granicach Nadwiślańskiego Kraju, o czym informuję w raporcie nr 391 do rozpatrzenia przez Pana.
Dyrektor Kancelarii Jaczewski
Do wiadomości:
Zarządzający Działem Zsyłek
Naczelnik Ochrony Guberni Piotrkowskiej
Podpis nieczytelny


Tajne
Do Pana Gubernatora Kaliskiego

Do czasu rozpatrzenia wniosków o zakaz życia w kraju Aleksander Surma (vel Szurma)został uwięziony w sieradzkim więzieniu.
Naczelnik Ochrony Piotrkowskiej Guberni Generał-major
Zarządzający Odziałem Zsyłek Podporucznik
20.07.1909 Nr. 483  miasto Łódź

Nr 7853                             Do Naczelnika Ochrony  Piotrkowskiej Guberni

W ślad za wnioskiem z dnia 20 tego miesiąca lipca nr 483 mam zaszczyt Wam donieść, że wymieniony w tym wniosku Aleksander Surma (vel Szurma) zesłany został do miasta Białystok.

Wicegubernator

Zamieszczam kopię pierwszego z pism


3. Franciszek Surma pilot w okresie 2 wojny światowej. W walkach o Anglię brał udział por. Franciszek Surma, który urodził się  we wsi Głębocz, obecnie części wsi Gołkowice a rodzicami byli Franciszek I Tekla z domu Wodeckiej. Ma swój pomnik w Anglii. Fascynujący życiorys- warto poczytać:  http://www.polishairforce.pl/surma.html

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza