środa, 23 października 2019

3. DZIEJE RODZINY

Nestorem rodu Surmów, którego udało się ustalić, był Franciszek Surma urodzony wg aktu zgonu ok. 1755 r. Poślubił on w Przybynowie dnia 30.07.1787 r. Jadwigę z Ordonów. We wszystkich aktach określany jest jako laboratorius – robotnik. Para zamieszkała w miejscu zamieszkania pana młodego w parafii Koziegłówki: dwoje pierwszych dzieci urodziło się we wsi Winowno, a od 1791 r. rodzina mieszkała już w samej wsi Koziegłówki.


Jadwiga Ordon żona Franciszka urodziła się w Młynie Ordon par. Przybynów 4.10.1768 r. Była córką Wojciecha i Franciszki młynarzy.

- Najstarszym synem Franciszka i Jadwigi był Mikołaj urodzony 9.12.1788 w Winownie par. Koziegłówki.

- Następna była córka Helena urodzona 9.02.1790 w Winownie par. Koziegłówki.

- Następny był syn Łukasz urodzony 13.10.1791 w Koziegłówkach – Łukasz jest bezpośrednim przodkiem Andrzeja -ojca Aleksandra.

- Następny był syn Józef urodzony  18.03.1795 w Koziegłówkach.

- Następny był syn Antoni urodzony 17.06.1797 w Koziegłówkach.


Ojciec rodziny Franciszek zmarł w Koziegłówkach 8.03.1821 – miał 66 lat. Pozostała wdowa Jadwiga z Ordonów, mieszkali pod numerem 38. Kiedy zmarła Jadwiga z Ordonów Surma nie wiadomo.Akt zgonu Franciszka

Historia Łukasza syna Franciszka urodzonego 13.10.1791 w Koziegłówkach.                                   W 1817 w Koziegłówkach Łukasz poślubił Antoninę z Frączków on miał 26 lat ona 16, kawaler z panną, akt ślubu poniżej:

Był wg akt gospodarzem, włościaninem i mieszkał z rodziną w domu nr 38. 
Żona Łukasza Antonina urodziła się w 5.01.1801 r. w Koziegłówkach, jako córka Stanisława i Julianny z Berezów półkmieci, gospodarujących na półłanku.


- Pierworodny syn Łukasza i Antoniny z Frączków Franciszek urodził się 23.09.1820 w Koziegłówkach.

- Następny był syn Andrzej urodzony 12.11.1822 w Koziegłówkach bezpośredni przodek - ojciec Aleksandra.


Łukasz jest postacią, o której wiemy stosunkowo najmniej.Nie wiadomo kiedy zmarł on i jego żona. Nie ma śladów innych dzieci.

Andrzej Surma syn Łukasza był przez wiele lat związany z Koziegłówkami. Tam się urodził w dniu 12.11.1822 r. Ożenił się w Piecu Masłońskim w par. Przybynów w dniu 23.02.1843 r. z Karoliną , Marianną z Iwańskich mającej lat 23. Akt ślubu poniżej:

Po roku od ślubu Andrzej z żoną wrócił do Koziegłówek i mieszkał tu w latach 1844 do lutego 1851. Od czasu do czasu przenosił się do par. Przybynów widocznie w poszukiwaniu pracy. W czerwcu 1851 mieszkał we wsi Choroń par. Przybynów. Już w 1852-1855 był w Koziegłówkach. W latach 1856-1858 był w Pustkowiu Zielona i Choroń par. Przybynów. W 1860 był w Gęzynie par. Koziegłówki. W 1862 w Osadzie Zielona wsi Choroń w par. Przybynów. Widocznie niestrudzony poszukiwacz "łatwego chleba".
Karolina Marianna Iwańska urodziła się  31.01.1820 w Piecu Masłońskim par. Przybynów jako córka Szczepana i Kunegundy z Reszkoniów karczmarzy.


Dzieci tej pary:
1.Katarzyna urodzona 7.04.1844 zmarła w dzieciństwie, dom nr 51, Koziegłówki. W akcie zgonu Andrzej występował jako gospodarz

2. Antonina urodzona 7.06.1845 zmarła w dzieciństwie, dom nr 51, Koziegłówki

3. Franciszek najstarszy syn-urodzony 7.10.1847, dom nr 60, Koziegłówki.Ojciec włościanin

4. Józef urodzony 12.11.1849 zmarł w dzieciństwie, dom nr 18, Koziegłówki.Ojciec włościanin

5. Franciszka urodzona 24.02.1851, dom nr 28, Koziegłówki.Ojciec włościanin

6. Marianna urodzona  1.06.1851 wcześniak (3-4 miesięczny), zmarła w dzieciństwie, Choroń  par. PrzybynówOjciec zapisany jako krawiec wyrobnik

7. Szczepan urodzony 21.12.1852, dom nr18, Koziegłówki. Ojciec włościanin, czynszownik

8. Konstancja urodzona 3.03.1854 dom nr 17, Koziegłówki. Ojciec włościanin, czynszownik

9. Jan urodzony  4.02.1856, zm. w dzieciństwie, Pustkowie Zielona par. Przybynów. Ojciec wyrobnik

10. Katarzyna urodzona  12.06.1857 zmarła w dzieciństwie, Choroń par. Przybynów.ojciec komornik

11. Marianna urodzona  15.10.1858 zmarła w dzieciństwie,  Pustkowie Zielona par. Przybynów

12. Aleksander urodzony 18.02.1860, mój dziadek, Gęzyn par. Koziegłówki


 Treść aktu:
49 Genzyn
Działo się w mieście Koziegłowach dnia dziewiętnastego lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku o godzinie dwunastej w południe.
Stawił się Andrzej Szurma krawiec w Genzynie zamieszkały lat trzydzieści dziewięć mający.
W obecności Kacpra Kwoki lat czterdzieści trzy, tudzież Jana Iwańskiego lat trzydzieści osim mających, gospodarzy w Genzynie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając iż takowe urodzone jest z Genzynie na dniu osimnastym lutego roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z jego małżonki Karoliny z Iwańskich lat czterdzieści mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Aleksandra Białeckiego? wikariusza miejscowego odbytym, nadane zostało imię Alexander – a rodzicami jego chrzestnymi byli Felix Kutz i Ewa Lisowa.
Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany, a następnie przez nas podpisany został, gdyż oświadczający i świadkowie pisać nie umieją.


13. Adam urodzony 15.12.1862, osada Zielona wieś Choroń par. Przybynów. To najmłodszy syn a ojciec Andrzej chrzcząc go podał ,że jest karczmarzem

Posumowanie wątku pradziada Andrzeja:
Zmieniające się numery domów i przeprowadzki z Koziegłówek do Choronia  świadczą o tym, że Andrzej miał wprawdzie przez pewien czas własną ziemię (był włościaninem), ale nie miał własnego domu i wynajmował izbę u coraz to innych gospodarzy. Potem był wyrobnikiem i komornikiem czyli utrzymywał się pracy najemnej i wynajmował izbę. Chyba przez cały czas był krawcem, co jest wymienione tylko w dwóch aktach.
Po 1855 r. Andrzej mieszkał z rodziną w Zielonej wsi Choroń par. Przybynów – był tu karczmarzem. Urodził się tu syn Adam. Syn Szczepan pozostał tu i mieszkał we wsi Choroń par. Przybynów. W latach 1887-1894 Andrzej mieszkał z żoną i ze swoimi dziećmi Franciszką, Franciszkiem, Konstancją, Aleksandrem i Adamem w par. Złoty Potok we wsi  Ostrężnik.  Karolina z Iwańskich żona Andrzeja zmarła 22.03.1895 r. w Ostrężniku. Pod koniec życia Andrzej z dziećmi mieszkał w Poraju. Tam 11.06.1903 r. zmarł.
Andrzej był kolejno włościaninem-czynszownikiem, rolnikiem w Koziegłówkach, karczmarzem w osadzie Zielonej wsi Choroń par. Przybynów, później komornikiem i wyrobnikiem, a w Ostrężniku par. Potok Złoty krawcem – u niego fachu krawieckiego wyuczył się mój dziadek, jego syn Aleksander, który również był krawcem. 

Historia dzieci Andrzeja wg starszeństwa:

Franciszka Surma  córka Andrzeja ur. 24.02.1851 r. w Koziegłówkach wyszła za mąż za Walentego Gawlinę i w 1882, 1883 i 1891 urodziły im się w Złotym Potoku w Ostrężniku dzieci. Chrzestnymi byli w 1882 Andrzej Surma i Konstancja Makieła, w 1883 Franciszek Surma i w 1891 Adam Surma. Potem para ta przeprowadziła się w 1896 do wsi Ksawera koło Będzina, gdzie w 1892 r. zmarł syn Feliks i urodziła im się kolejna córka Otylia w 1896 r.
Dzieci powyższej pary to:
Bronisława Gawlina 3.02.1882 akt 11 córka Walentego i Franciszki Surma Złoty Potok Ostrężnik -bliźniaczka Władysława.

Władysław Gawlina ( bliźniak) 3.02.1882 syn Walentego i Franciszki Surma  Złoty Potok Ostrężnik

Feliks Gawlina 30.08.1891 syn Walentego Franciszki Surma  Złoty Potok Ostrężnik

Otylia Gawlina 13.02.1896 córka Walentego i Franciszki Surma wieś Ksawera par. Będzin


Franciszek Surma najstarszy syn Andrzeja.  Miał tak patriotyczny życiorys, że niewątpliwie inspirował dużo młodszego Aleksandra.Urodził się w 1847 w Koziegłówkach. Pełen patriotycznych uniesień poszedł jako 16-latek do powstania styczniowego i tam podczas potyczki- został wzięty do niewoli.Zapewne moskale ulitowali się nad jego młodym wiekiem. To nie powstrzymało go przed wrogą działalność wobec zaborcy. Sądzony - lata młodości spędził w więzieniu. Wychodził i był skazywany ponownie. Na to wskazują dokumenty uprawniające do takiej hipotezy: W 1883 jest chrzestnym u dziecka swojej siostry Franciszki. Natomiast w 1886 jest chrzczona Aniela córka niby Adama i Agnieszki Michalik jego panny służącej, ale ja podejrzewam, że ojcem dziecka  był nieobecny wówczas Franciszek, a dziadek dał wnuczce tylko nazwisko.  I drugie dziecko - Augustyn - Agnieszka urodziła go Franciszkowi jako panna w 1887 r. podczas jego nieobecności i został on uznany jako syn dopiero w akcie ślubu. Ożenił się z nią 4.09.1894 w Ostrężniku – pewnie wtedy wyszedł z więzienia.
Ślub Franciszek Surma 4.09.1894 Ostrężnik


Agnieszka Michalik,żona Franciszka urodziła się 18.10.1859 r. w Siedlcu par. Złoty Potok jako córka Stefana i Magdaleny z Maligłówków.

Dwoje dzieci urodzone przed ślubem. Poniżej dokładne daty urodzeń dzieci Franciszka:
1. Aniela Surma 30.06.1886 akt 86 Ostrężnik par. Potok Złoty. - dziecko Franciszka, jako ojciec pomyłkowo został wpisany ojciec Franciszka Andrzej, który tylko zgłaszał poród, pod nieobecność Franciszka.


2. Augustyn Surma 20.08.1887 Przybynów ojciec Franciszek nieobecny – odsiadywał wyrok w więzieniu


Wg dokumentu z Archiwum z Łodzi (być może?) nasz Franciszek został zesłany 1908-1909

Kolejna wzmianka o Franciszku z Poraja  jest  w 1914 r.


Może wtedy wrócił i to poręczenie było gwarancją zaniechania wrogiej carowi działalności.
Gdy po latach w 1923 r. weteranom powstania nadawano stopnie wojskowe – Franciszek został podporucznikiem. Wiązało się to wówczas z wysoką emeryturą.
Tytuł : Rocznik oficerski 1923
Oficerowie - weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r.
1565. Surma Franciszek, ppor. (1847) Poraj
https://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=4652

Augustyn Surma syn Franciszka urodzony w Ostrężniku w 1887 r., który w 1908-1910 był uwięziony i wywieziony na Sybir.
Wg dokumentu z Archiwum w ŁodziSzczepan Surma syn Andrzeja  urodzony 21.12.1852 Koziegłówki. Ożenił się ok. 1876 r. z Katarzyną Kasprzyk. Aktu ślubu nie znaleziono. Mieli liczne potomstwo( dziewięcioro), które przychodziło na świat we wsi Chroń par. Przybynów. Brak jego jakichkolwiek śladów kontaktów z pozostałą rodziną. Szczepan mieszkał cały czas w Choroniu a reszta rodziny w Ostrężniku.  Poniżej indeksy urodzeń dzieci           ( skany zapisów o urodzeniach -znajdą się w dziale -DOKUMENTY RODZINNE) :
1.3.2.6.1.  24.03.1877 Jan  Surma
1.3.2.6.2.  21.06.1879 Paweł  Surma
1.3.2.6.3.  24.09.1881 Michał  Surma zmarł
1.3.2.6.4.  27.02.1884 Michał  Surma
1.3.2.6.5.  25.06.1886 Michalina  Surma
1.3.2.6.6.  15.01.1893 Bronisława  Surma
1.3.2.6.7.  28.02.1895 Józefa  Surma
1.3.2.6.8. 16.06.1898 Anna  Surma
1.3.2.6.9.  21.05.1901 Janina  Surma

W 1917 r. jeszcze żył i jest wymieniony w aktach sądowych Będzińskich – fałszywe oskarżenie.

A tu prawdopodobnie o jego żonie:


Konstancja córka Andrzeja urodzona 3.03.1854 Koziegłówki.
TO (najprawdopodobniej) ONA ADOPTOWAŁA NIEZNANE W PRZEKAZACH RODZINNYCH DZIECKO ALEKSANDRA -ZOFIĘ.
 Około 1880 poślubiła Stanisława Makiełę i miała z nim dwójkę dzieci Stanisławę ur. w 1883 r. we wsi Choroń i w 1885 r. już jako pogrobowca po śmierci męża, syna Jana ur. w Ostrężniku – widocznie po śmierci męża zamieszkała u ojca. W dniu 1.06.1888 r. poślubiła Ludwika Frukacza. Ze związku z drugim mężem nie pojawiły się żadne dzieci. Był bezpłodny. Konstancja była akuszerką.  Prawdopodobnie odbierając w 1889 r. poród córeczki Weroniki żony swojego brata Aleksandra,  zapragnęła w porozumieniu  z drugim mężem przygarnąć  jeszcze trzecie dziecko - Zosię. Wiktoria pewnie nie bez oporów wyraziła na to zgodę, ale biorąc pod uwagę trudną sytuację z powodu nieobecności małżonka  i perspektywę kolejnych dzieci  - uległa i tak Zosia trafiła do nowych rodziców.  Ludwik Frukacz był chrzestnym również kolejnego dziecka Aleksandra - Władysława. Ludwik zmarł w 1896 r. i wdowa została z trójką dzieci. W dniu 3.02.1902 r. poślubiła wdowca Jana Jagodę. Miał on kilkoro dzieci z pierwszego małżeństwa z Julianną Biegalczyk: Karola, Jana, Józefa, Józefę, Helenę i Mariannę.  Jan Jagoda  często był obecny przy urodzinach dzieci  Aleksandra.  Szkoda, że nie znamy dalszych losów Konstancji, Jana  i pewnie zarazem Zosi.  Tak wyglądała najprawdopodobniej jej rodzina. Wspominając stare historie zawsze się mówiło, że Zosia została oddana na parafii, ale dopiero akta metrykalne rzucają światło na to, jak się to odbyło. Kiedy zmarła Konstancja nie wiadomo.

 Poniżej dokładne daty urodzeń dzieci Konstancji z pierwszego małżeństwa:
Stanisława Makieła 28.09.1883 córka Stanisława i Konstancji z Surmów Choroń par. Przybynów
Jan Makieła 10.11.1885 syn Stanisława i Konstancji z Surmów Ostrężnik Złoty Potok
Adoptowana Zosia Surma
 ( skany zapisów o urodzeniach -znajdą się w dziale -DOKUMENTY RODZINNE) 

Aleksander syn Andrzeja ( DZIADEK AUTORA) ur. 18.02.1860 r. we wsi Gęzyn par. Koziegłówki. Aleksander poślubił około 1880 r. Wiktorię (być może wdowę Radoś) z domu Jęderek w Zawierciu par. Kromołów – tam mieszkali na początku. Poniżej  ich pięcioro dzieci ur. już w Ostrężniku. Dwoje dzieci urodziło się później w Krasnojarsku na Syberii, dokąd Aleksander został dożywotnio zesłany - w 1899 Bolesław mój ojciec i w 1902 Stanisław.
SZCZEGÓŁOWY OPIS W DZIALE " LINIA ALEKSANDRA"

Adam Surma najmłodszy syn Andrzeja urodzony w 15.12.1862 r. we wsi Choroń osadzie Zielona w par. Przybynów. Ślub w dniu 26.01.1885 r. w Niegowej z Marianną Gryl.

Osadzony najpierw w więzieniu, potem prawdopodobnie zesłany.
Dzieci Adama:
Władysław Surma syn Adama 30.08.1887 Ostrężnik Potok Złoty

 Antoni Surma 13.06.1889 akt 49  syn Adama Ostrężnik par. Potok Złoty

Stanisław Surma 17.04.1892 roku w Poraju par. Przybynów zmarł tegoż roku

Józef Surma 10.09.1894 Ostrężnik Złoty Potok

Adam Surma  syn Adama 28.11.1896 Ostrężnik par. Złoty Potok


Surma Vladimir Adamovich  (1925 Krasnojarsk) Być może również syn powyższego Adama (a jeżeli to z drugiego małżeństwa, gdyż ojciec miałby 63 lata i pierwsza żona byłaby w podobnym wieku). Gdyby założyć,że rodzina Adama także jak Aleksandra -wyjechała do Krasnojarska- to może jego wnuk. Adam - syn miałby 29 lat i mógł być ożeniony na Syberii.
Starszy sierżant, w Armii Czerwonej od 1943 r. Członek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej na 2. froncie ukraińskim. Nagrodzony:  Order Chwały III stopnia, i II stopnia,  medal "Za zwycięstwo nad Niemcami".Demobilizowany z wojska w 1946 r. Los byłby przewrotny. Ojciec walczy z zaborcą rosyjskim- syn staje się zasłużonym żołnierzem Armii Czerwonej.

Zgony ( moich pradziadów) rodziców opisanych powyżej dzieci:

Andrzeja, zmarłego 11.06.1903 r. w Poraju par. Przybynów

 Katarzyny z Iwańskich, zmarłej 22.03.1895 r. w Ostrężniku par. Złoty Potok:
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza